بخش های مرتبط
پيام
چراغ جادو
+ *همه ي حيوانات باهم برابرند... اما ... عده اي برابر ترند! * ................. سرزمين من ... :( خاک پاک من .... وطنم ... ايرانم... ---------------- روزگار غريبيست نازنين .... عشق را ... در پستوي خانه ... نهان بايد کرد... ------ پ.ن : اين روزها بيشتر از هر زمان ديگري دلم به حال زارِ ايرانمان مي گريد... --- :(
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
چراغ جادو