شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ *همه ي حيوانات باهم برابرند... اما ... عده اي برابر ترند! * ................. سرزمين من ... :( خاک پاک من .... وطنم ... ايرانم... ---------------- روزگار غريبيست نازنين .... عشق را ... در پستوي خانه ... نهان بايد کرد... ------ پ.ن : اين روزها بيشتر از هر زمان ديگري دلم به حال زارِ ايرانمان مي گريد... --- :(
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top