شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ *من ... پريشان تر از آنم که تو مي پنداري ... شده آيا ته يک شعر ، ترک برداري؟! . . . *
{a h=mobarez10}مبارز..{/a} ممنونم ...
جانا سخن از حال دل ما گفتي ...:)..بسيار زيبا ..@};-
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} شده در جمع بخندي و دلت غم باشد؟ من به غمناک ترين حالت ممکن ... شادم... :(
{a h=SHABshekan0313}?افروز بانو{/a} @};-@};-@};-
{a h=SHABshekan0313}?افروز بانو{/a} زيبا در زيبا
@};-@};-@};-
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} @};-:)
اوهوم .... {a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a}
هما بانو
چقدر زيبا @};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} @};-@};-
زيبا
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top